Kolegium Muzyki Ewangelickiej – udział w spotkaniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Krótki koncert – Psalmy Jakuba Lubelczyka -  19 czerwca, Kraków, Grodzka 62/3  godz. 11