Kolegium Muzyki Ewangelickiej – Psalmy Jakuba Lubelczyka – kościół ewangelicki 27 maja godz. 18 Lublin

Koncert w ramach festiwalu  Wielokulturowy Lublin